CMOnet: Sociale kennis en netwerken in de regio

 

CMOnet is het netwerk van regionale expertise bureaus in het sociale domein.

De aanpak van jeugd, participatie en leefbaarheidsvraagstukken is voor ons vertrouwde kost. Onze regionale bureaus ondersteunen gemeenten en instellingen bij samenwerking, kwaliteitsbevordering en innovatie en verbinden en versterken professionals, instellingen en vrijwilligers(organisaties). Wij helpen gemeenten en instellingen bij de decentralisaties van jeugdzorg, AWBZ en participatiewet. Dat doen we als kenniscentrum, adviseur  en spil in regionale netwerken van instellingen, professionals en gemeenten.

CMOnet telt 9 leden verspreid over heel Nederland. Het is een samenwerkingsverband van  not for profit organisaties, ieder met een publieke missie.
In CMOnet ontmoeten de organisaties elkaar en delen wij kennis over de aanpak van sociale vraagstukken.

CMOnet is een deskundige en vertrouwde partner voor landelijke  opdrachtgevers.
De vereniging bundelt  alle expertise en draagt zorg voor landelijke dekking en regionale spreiding.

Landelijk zijn er samenwerkingsrelaties met onder andere Movisie, NJI, RMO, MOgroep, Verdiwel, LCGW en Vilans.

 

 

 

 

 

CMO-leden

In elke provincie is minstens één CMO actief.
Klik hieronder op een provincie.

nederland350_2011